Leczenie miodem > Badania naukowe > Miód Manuka i jego działanie w zakresie leczenia grzybiczego alergicznego zapalenia zatok przynosowych (AFRS)

Miód Manuka i jego działanie w zakresie leczenia grzybiczego alergicznego zapalenia zatok przynosowych (AFRS)

Miód Manuka i jego działanie w zakresie leczenia grzybiczego alergicznego zapalenia zatok przynosowych (AFRS)

Wprowadzenie

Jednym z niezwykle powszechnych chorób i jednocześnie problemów zdrowotnych na obszarze Europy oraz USA jest CRS (Chronic rhinosinusitis – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych).
Według statystyk, chorzy na tę przypadłość stanowią ok. 15 procent populacji Stanów Zjednoczonych. Problem ten pogłębia się z każdym rokiem, co powoduje znaczne zwiększenie kosztów leczenia zapalenia zatok.

7 procent pacjentów, którzy wymagają wykonania zabiegu chirurgicznego cierpi na AFRS, czyli grzybicze alergiczne zapalenie zatok przynosowych (Allergic Fungal Rhinosinusitis). Jest to podtyp wymienionego wcześniej schorzenia – przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (CRS).

Duża część pacjentów cierpiących na grzybicze alergiczne zapalenie zatok przynosowych (AFRS) została skierowana na zabieg FESS (czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatok przynosowych, ang. functional endoscopic sinus surgery). Niestety, nawet po wykonanym zabiegu wielu z nich wciąż odczuwało dolegliwości związane z niedrożnymi zatokami. Wówczas stosowano terapię farmakologiczną polegającą na podawaniu leków przeciwgrzybiczych bądź steroidowych lub też podawaniu kombinacji tych preparatów, aby leczeni pacjenci mogli poczuć ulgę w dolegliwościach. Podawane leki posiadały jednak wiele skutków ubocznych. Po ich ujawnieniu się, wielu pacjentów rezygnowało z terapii lekowej, to natomiast powodowało nawrót objawów choroby.

Produktem naturalnym o silnych właściwościach przeciwzapalnych oraz antybakteryjnych jest miód Manuka. Przedstawione poniżej badanie obejmowało dwa przypadki chorych cierpiących na grzybicze alergiczne zapalenie zatok przynosowych, czyli AFRS, którzy przebyli zabiegi chirurgiczne. Zastosowano w ich leczeniu irygację miodem Manuka w okresie dwunastu tygodni, dwa zabiegi dziennie. Po odbyciu kuracji miodem poprawa zdrowia była zauważalna w zakresie objawów choroby oraz w czasie badania endoskopowego.

Opis przypadków

Dwoje pacjentów ze zdiagnozowanym grzybiczym alergicznym zapaleniem zatok przynosowych (diagnoza oparta na kryteriach opracowanych przez Benta i Kuhna).
W zakresie historii choroby, badani pacjenci przebyli zabieg czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatok przynosowych oraz kurację medyczną (obejmującą przynajmniej rok), która związana była z chronicznym powracaniem schorzenia, jakim jest grzybicze zapalenie zatok przynosowych (AFRS).
Próby leczenia farmakologicznego (tradycyjnymi lekami) zawiodły, dlatego też pacjenci zostali poddani kuracji trwającej 12 tygodni i polegającej na wykonywaniu irygacji miodem Manuka.
Irygacja polegała na wprowadzaniu roztworu z miodu Manuka 2 razy dziennie, po 120 mililitrów do każdej strony jamy nosowej.
Roztwór tworzony był poprzez rozcieńczenie w 240 mililitrach roztworu solnego 10 mililitrów miodu Manuka. Koncentracja miodu w tak powstałym roztworze wynosiła 4 procent.
Badani pacjenci poddani zostali sinonasal outcome test dwudziestodwuetapowy (SNOT-22) – zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu kuracji miodem.
Przed zastosowaniem kuracji, jak również w trakcie jej trwania (6 tydzień) i pod koniec jej stosowania (12 tydzień) przeprowadzono na każdym z pacjentów badanie endoskopowe.

Pacjent I

Pacjent pierwszy to mężczyzna w wieku 71 lat, posiada trzyletnią historię choroby w zakresie objawów takich, jak: niedrożność, wyciek z nosa, zatory, uczucie ucisku twarzy i utrata węchu.
Po siedmiu miesiącach pacjent został skierowany na zabieg FESS, czyli czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatok przynosowych wspomagany zapisem komputerowym.
Następnie pacjent miał rozpocząć kurację za pomocą roztworu solnego budesonidu. Miał on stosować 2 razy na dzień mieszaninę wykonując nią irygację jamy nosowej.
Płukanka oparta na steroidach nie przyniosła zamierzonego skutku. Wciąż postępowała infekcja zatok, a w jamach nosowych wykryto polipy.
Wówczas pacjent zostaje poddany polipektomii. Następnie przez kolejne dziewięć miesięcy wykonywane są irygacje nierozcieńczonym pulmicortem. Niestety, również ten element kuracji nie daje żadnej poprawy, co jest widoczne w wykonanym badaniu endoskopowym.
Do kuracji zostaje w końcu dodany miód Manuka – rozcieńczony w roztworze solnym za pomocą nierozcieńczonego budezonidu.
Kuracja trwa 12 kolejnych tygodni. Po tym czasie u pacjenta nie występują wcześniejsze symptomy choroby. Przeprowadzone badanie endoskopowe nie wykazuje mucyny alergicznej ani też nowych obrzęków polipowych.
Test SNOT-22 wykonany po okresie dwunastotygodniowej kuracji roztworem opartym na miodzie Manuka i budezonidzie daje wynik niezwykle pozytywny. Odnotowano ogromną poprawę w zakresie węchu pacjenta.
Rozwiązane zostały problemy pacjenta związane z ciągle zatkanym nosem, zawrotami głowy, chronicznym zmęczeniem, uczuciem zatkanych uszu, jak i obniżeniem produktywności.

Pacjent II

Drugi pacjent to mężczyzna w wieku 31 lat. Został on skierowany przez lekarza laryngologa, aby przeprowadzić zabieg operacyjny polipów występujących w nosie. Poza tym, pacjent cierpiał na choroby zatok, które wywołały nadżerki oczodołów, co wykazały badania radiologiczne.
Przez trzy lata pacjent skarżył się na uczucie ucisku w okolicach zatok, problemy w zakresie oddychania przez nos, a także gęstą wydzielinę.
U pacjenta dokonano zabiegu FESS (functional endoscopic sinus surgery), a więc czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatok przynosowych. 3 tygodnie po zabiegu pacjent odczuwał wyraźną ulgę w dolegliwościach. Niestety, w 4 tygodniu zbyt silnie przekrwienie nosa stało się kolejną nieprzyjemną dolegliwością, na którą zaczął się uskarżać pacjent.
Wykonane następnie badanie endoskopowe ukazało pogorszenie stanu zatok. Zdiagnozowano je jako dwustronne stadium IIIb w zakresie wyników badań Kupferberga oraz innych badaczy.
Podjęta została decyzja o natychmiastowym rozpoczęciu leczenia roztworem solnym budesonidu, a także terapia prednizonem trwająca dziesięć dni.
Następne dwanaście tygodni nie przynosiło widocznej poprawy. Pacjent narzekał na niedrożność nosa, a także ból twarzy, mimo że podane mu zostało miejscowe znieczulenie.
Stan zatok nie poprawiał się. Natomiast objawy astmy nasilały się z każdym dniem. Z tego powodu w ciągu kolejnych miesięcy pacjent musiał kilkukrotnie stosować prednizon doustnie.
Roztwór budesonidu stosowany jako płukanki został zastąpiony nierozcieńczonym budesonidem stosowanym w postaci irygacji. Nie przyniosło to niestety poprawy stanu pacjenta.
Do wykonywanych irygacji nierozcieńczonym, budesonidem dołączono kurację Itrakonazolem. Leczenie zaczęło w końcu przynosić efekty w zakresie zwalczania objawów. Zostało to potwierdzone w czasie badania endoskopowego.
Jednak po dwunastu tygodniach kuracji itrakonazolem należało zaprzestać leczenia. Badania wykazały wzrost aktywności enzymów wątrobowych.
Po odstawieniu itrakonazolu stan pacjenta ponownie się pogorszył.
Stosowane dotychczas sposoby leczenia zawiodły. Z tego powodu do terapii za pomocą nierozcieńczonego budesonidu dołączono dodatkowo irygację za pomocą miodu Manuka rozcieńczonego w roztworze solnym.
Stan pacjenta uległ poprawie, a symptomy choroby gwałtownie zmalały.
Przeprowadzony po dwunastu tygodniach kuracji irygacją za pomocą roztworu z miodu Manuka test SNOT-22 wykazał spadek natężenia utrzymujących się wcześniej objawów wycieku wydzieliny  z nosa, jego niedrożności oraz utraty węchu – od umiarkowanego do mocno łagodnego.
Wyniki tego testu wykazują również znaczną poprawę w zakresie koncentracji, poprawy nastroju, a także jakości snu.

Polemika

AFRS (Allergic Fungal Rhinosinusitis), a więc grzybicze alergiczne zapalenie zatok przynosowych diagnozuje się opierając się na kryteriach określonych przez Benta i Kuhna. Są to:

  • nadwrażliwość na grzyby,
  • występowanie polipów w nosie,
  • występowanie zmian charakterystycznych dla tego schorzenia w badaniach radiologicznych,
  • występowanie mucyny eozynofilowej,
  • wykazanie wyniku pozytywnego na obecność grzybów, jednak bez ich inwazji w tkankach zatok.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, w badaniach wyłonionych zostało siedem procent pacjentów (ze wszystkich), cierpiących na zapalenie zatok, a jednocześnie poddanych operacyjnej chirurgii czynnościowo-endoskopowej zatok przynosowych, czyli FESS.
Obecnie nie stwierdzono programu leczenia AFRS (Allergic Fungal Rhinosinusitis) – grzybiczego alergicznego zapalenia zatok przynosowych, który można by stosować długoterminowo i który przyniósłby oczekiwaną skuteczność.
Stosowanie kombinacji zabiegów chirurgicznych w zakresie drobiazgowych operacji, a także kuracja farmakologiczna i długotrwała obserwacja chorego stosowane są obecnie w zasadzie po to, żeby opóźnić chorobę lub ułatwić choremu radzenie sobie z nią.
Podstawa I-wszego etapu leczenia to zastosowanie steroidów, które mają na celu zapobieganie nawrotom choroby.
Równolegle może być stosowana immunoterapia oraz leczenie miejscowe o charakterze przeciwgrzybiczym. Te sposoby terapii mają jednak skuteczność kliniczną określaną jako zmienną.
Maksymalnie wykorzystywane leczenie nie zapobiega nawrotom mucyny eozynofilowej i polipów w nosie, których ilość wciąż jest niezwykle wysoka.
W świetle dotychczasowych badań istnieje potrzeba opracowania bardziej skutecznej terapii – alternatywnej dla stosowania kuracji sterydami.
Obecnie w poszukiwaniu terapii leczenia AFRS o wysokiej skuteczności nie odniesiono spektakularnych sukcesów. O skuteczności leczenia w zakresie alternatywnej kuracji można mówić jeżeli uda się zlikwidować podstawowe czynniki chorobotwórcze oraz zmniejszyć stan zapalny.

Miód to jeden z produktów żywnościowych używamy od dawna na różne dolegliwości, w tym wykorzystywany do wykonywania opatrunków na rany trudno gojące się.
Właściwości hamujące rozwój różnych wirusów, bakterii, grzybów i pierwotniaków wykazywał właśnie miód.
Niektóre opublikowane badania wykazały, iż miód to skuteczny preparat w przypadku leczenia ran zainfekowanych gronkowcem złocistym (a ściślej szczepem MRSA), Enterococcus, Staphylococcus aureus oraz Pseudomonas.
Miód posiada właściwości antybakteryjne, które wynikają z obecności w składzie preparatu flawonoidy pinocembrin, oksydazy glukozy i nadtlenku wodoru.
Przeprowadzone w ostatnim czasie badania pokazały, iż o miodzie można mówić jako o produkcie medycznym, ze względu na występowanie w jego składzie m.in. methylglyoxalu, pszczelich defensyn peptydu-1, nadtlenku wodoru oraz cukru.
Miód posiada wiele dobroczynnych właściwości, takich jak właściwości antybakteryjne, przeciwutleniające, przeciwzapalne, ale też właściwości stymulujące wzrost komórek, wzmacnianie systemu odpornościowego i skuteczne czyszczenie zakażeń.
Testy pokazują, iż miód w niskim stężeniu aktywuje fagocyty we krwi, umożliwia zmniejszanie szkodliwego wpływu reaktywnego tlenu w czasie stanu zapalnego, jak i stymuluje proliferację limfocytów w hodowlach komórkowych.
Wiele badań klinicznych skupiało się na przeprowadzaniu testów na miodzie Manuka. Sterylizowanie miodu dokonywane jest przez promienie gamma, które jednak nie wpływają na jego aktywność.
Miód Manuka niezwykle często stosowany był na trudno gojące się rany (przykłady to oparzenia, rany pooperacyjne czy owrzodzenia).
Badania przeprowadzane na królikach w zakresie stosowania roztworu miodu Manuka na błonę śluzową i nabłonek nosa nie wykazały uszkodzeń histologicznych.
Zaprezentowane wyniki badań pokazują, iż miód Manuka może okazać się alternatywnym lekiem dla osób cierpiących na grzybicze alergiczne zapalenie zatok przynosowych.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceń artykuł:

Łączna ocena: 3.9/5 (głosów: 9)
Miód Manuka i jego działanie w zakresie leczenia grzybiczego alergicznego zapalenia zatok przynosowych (AFRS), 3.9 out of 5 based on 9 ratings

Lecznicze właściwości miodu:

Powiązane słowa kluczowe:

  • miód manuka na zatoki
  • miód manuka a grzybica
  • grzybicze zapalenie zatok leczenie
  • leczenie miodem manuka
  • irygacje miod manuka

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *